fbpx
Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...
Kvalitetno dvojezično obrazovanje
Izvrsnost u kanadskom obrazovanju
Učenje kroz istraživanje

ZAŠTO MAPLE BEAR?

U Maple Bear-u učenici postaju:

RADOZNALI: Predani znanju i učenju.

SAMOUVERENI: Duboko svesni svojih talenata i potencijala.

NEZAVISNI: Spremni da vode sopstvene živote i sami odlučuju o svojim putevima i sudbini.

TEMELJNI: Sposobni da slobodno razmišljaju i oblikuju sopstvena uverenja.

PRILAGODLJIVI: Prilagodljivi u svetu u kojem su promene jedina konstanta.

KREATIVNI: Uvek motivisani i ushićeni pitanjem „Šta ako?”

SPREMNI: Poseduju znanje, veštine i alate 21. veka neophodne za izvanredan učinak na fakultetu, na poslu i u životu, u svojoj matičnoj zemlji ili u inostranstvu.

TEŽE INTERNACIONALIZACIJI: Dvojezično i kulturno pismeni za globalnu budućnost.

Zašto izabrati kanadsko obrazovanje?

Kanadski obrazovni sistem konstantno se svrstava među najbolje na svetu.

2018. godine, Program za međunarodno ocenjivanje učenika (PISA) rangirao je Kanadu na 1. mesto u svetu engleskog govornog područja u oblasti prirodnih nauka, matematike i čitanja. Kanada je ostvarila velika dostignuća i nadmašila u sve tri evaluacije ostale zemlje engleskog govornog područja 2012. i 2015. godine kao i 2018. godine ponovo.

Prema Programu za međunarodno ocenjivanje učenika (PISA) Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Kanada redovno prevazilazi Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, često sa značajnim rezultatima.

Zapravo, Kanada prevazilazi sisteme u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu zato što Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) meri sistem čitave zemlje, a ne samo žarišta izvrsnosti koja nisu svima dostupna usled geografskog položaja ili troškova. U ogromnom kanadskom javnom sistemu, svako dete ima pristup kvalitetnim školama.

Kanada se ne ističe samo u studijama na engleskom jeziku, već i u tome što je svetski lider u dvojezičnom obrazovanju.

Prednosti dvojezičnog obrazovanja

Dvojezično obrazovanje je upotreba dva različita jezika u nastavi u učionicama akademskog sadržaja. U Maple Bear-u, učenici izučavaju sve akademske predmete na maternjem ili engleskom jeziku, u zavisnosti od predmeta i nivoa studija.

Učenici ne uče samo reči u učionici Maple Bear-a. Ovo je ključna razlika između programa koji se u nude u Maple Bear-u i obuka engleskog kao stranog jezika u drugim školama koje tvrde da nude dvojezično obrazovanje.

Štaviše, u Maple Bear-u, učenici počinju da uče engleski jezik u predškolskom uzrastu, koristeći sistem uronjenog učenja na engleskom jeziku i u čijem središtu se nalazi učenik, a koji je zasnovan na kanadskoj pedagogiji i najboljim praksama.

Postojala je zabrinutost da istovremeno podučavanje dva jezika decu samo zbunjuje. Srećom, bilo je i dosta istraživanja – najvećim delom sprovedenih od strane Kanađana – koja pokazuju da dvojezično obrazovanje, ne samo da uopšte ne ometa decu u razvoju, već im koristi od najranijeg do najstarijeg životnog doba.

Pa koje su to prednosti dvojezičnog obrazovanja za mlade učenike?

Za početak, to je veoma dobro za razvoj engleskog jezika, što je cilj mnogih naših roditelja koji su odabrali Maple Bear za svoju decu. Dokazano je da mladi učenici imaju:

  • bolju koncentraciju, analitičke veštine i raspolažu mogućnošću obavljanja više zadataka odjednom;
  • nauče da čitaju ranije od učenika koji govore samo jedan jezik;
  • imaju jači osećaj sopstvene vrednosti i identiteta;
  • imaju mogućnost da žive u inostranstvu i da kasnije u životu uče druge strane jezike;
  • uživaju u izlaganju mnogim kulturama što vodi ka jednoj globalnoj perspektivi.

Brojne studije potvrdile su da dvojezičnost zapravo čini osobu pametnijom jer vrši dubok uticaj na mozak, poboljšava kognitivne veštine i izoštrava pamćenje.

Po čemu se to Maple Bear razlikuje od međunarodne škole?

Maple Bear je u skladu sa lokalnim obrazovnim regulativama i nudi u potpunosti jasne lokalne nastavne programe pored kanadskog programa. Ovo otvara mnogo više obrazovnih mogućnosti učenicima Maple Bear-a: oni su spremni i sposobni da se lako kreću između kanadskog sistema koji Maple Bear nudi i sistema njihove sopstvene zemlje, a to mogu da učine u bilo kom trenutku počevši od obdaništa pa sve do kraja srednje škole. Takođe su spremni za polazak na univerzitet u matičnoj zemlji kao i u inostranstvu, ukoliko to odluče i nisu vezani isključivo za jedan sistem.

Bear Care: Nega novorođenčadi i rano učenje

Mnoge Maple Bear škole nude Bear Care, program nege novorođenčadi i ranog učenja koji prima novorođenčad od 6 nedelja do 24 meseca.

Bear Care prepozanje činjenicu da je novorođenče sposoban i aktivan učenik. Novorođenče ne treba da bude „podučavano” lekcijama ili sadržaju. Novorođenče se poštuje kao već kompetentan učenik i dozvoljeno mu je i podstiče se da istražuje, igra se, otkriva i vežba na načine i po rasporedu koji najbolje odgovaraju njegovim ili njenim sposobnostima, interesovanjima i veštinama koje su u nastajanju.

Rasporedi su organizovani tako da najbolje odgovaraju potrebama novorođenčeta. Njegov ili njen dan sadržaće dosledne i predvidive rutine, malo prelaza i mnogo vremena za ponavljanje i vežbanje. Programi za novorođenčad neguju „laganiju” atmosferu.

Maple Bear obezbeđuje okruženja za učenje koja novorođenče drže na sigurnom dok mu istovremeno omogućavaju istraživanje i otkrivanje. Prostori i mesta imaju odgovarajuće igračke namenjene za razvoj i nameštaj koji će zadovoljiti potrebe beba koje puze, hodaju i one koje to tek uče.

Maple Bear prepoznaje važnost porodice. Svakodnevna komunikacija između roditelja i programskog osoblja osigurava da dobrobit deteta bude prioritet.

Sve Maple Bear škole obezbeđuju kvalitet.

Maple Bear škole imaju koristi od našeg istaknutog akademskog fakulteta kanadskih instruktora, autora nastavnog plana i programa i osoblja za osiguranje kvaliteta.

Maple Bear program je dinamičan i praktičan nastavni plan i program koji se neprestano ažurira. Imamo veliki broj iskusnih nastavnika i administratora obrazovanja na koje se oslanjamo za razvoj novog nastavnog plana i programa, novih materijala za obuku i metodologija i školskih politika. Sprovodimo periodično ocenjivanje učenika u školama kako bismo merili njihov učinak.

Maple Bear pruža kontinuiranu profesionalnu obuku i podršku našim nastavnicima. Instruktori sa Maple Bear fakulteta podučavaju nastavnike i upoznaju ih sa najnovijim pedagogijama i strategijama podučavanja. Ostvarili smo takođe partnerstva sa Odsekom za obrazovanje provincije Manitoba, kao i sa Univezitetom u Vinipegu na kojem nastavnici Maple Bear-a mogu da pohađaju kurseve koji će im obezbediti master diplomu učitelja.

Svaka Maple Bear škola prolazi kroz godišnju inspekciju koja pokriva sve, od sigurnosne opreme do učinka u učionici. Oslanjajući se na iskustvo instruktorskog osoblja u školama, stalno pregledamo i ažuriramo naš nastavni plan i program tako da odražava najnovija dostignuća u oblasti obrazovanja i promene lokalnih propisa i zahteva. Sve Maple Bear škole imaju čiste, sigurne zgrade i mali broj učenika u odnosu na broj nastavnika.

Cilj nam je da uspostavimo kvalitetne škole koje će pružiti izvrsno obrazovno iskustvo učenicima i budućim generacijama.

MAPLE BEAR PROGRAM

OSNOVNI PRINCIPI

Sva nastava u osnovnoj školi Maple Bear sledi obrazovna načela koja su kanadsku praksu učinila toliko uspešnom:

Rezultati su jasno precizirani: Učenje je usmereno na postizanje vrlo specifičnih rezultata učenja. Jasno je šta deca treba da nauče.

Primenjuju se kanadski standardi učinka: CKanadski standardi učinka određuju rezultate učenja. Od Maple Bear učenika očekuje se da postignu nivo učinka sličan onom koji imaju Kanađani.

Kanadski stručnjaci izrađuju nastavni plan i program u Kanadi za predmete na engleskom jeziku.

Primenjuju se strategije nastave u kanadskom stilu: Kanadske strategije podučavanja podstiču nezavisnost učenika, jake veštine pismenosti, razmišljanje na višem nivou i rešavanje problema.

Koriste se sofisticirana učila: Učila uključuju knjige, manipulativne materijale, vizuelne materijale, elektronske medije i računarsku tehnologiju.

Ocenjivanje znanja učenika se zasniva na kanadskim standardima. U svakom slučaju, kanadski programi prevazilaze zahteve lokalnih organa za osnovno obrazovanje u svakoj zemlji.

Bear Care nega novorođenčadi i rano učenje

Bear Care nega novorođenčadi i rano učenje je Maple Bear program za decu od 6 nedelja do 24 meseca. Svi Maple Bear dvojezični programi i programi uranjanja u jezik pravljeni su po uzoru na najbolje prakse u trenutnom kanadskom obrazovanju koje se odnose na rano učenje, a Bear Care nega nije u tome izuzetak. Program Bear Care poštuje činjenicu da su sva novorođenčad kompetentni polaznici i osmišljen je da obrazuje dete u celosti – fizički, kongnitivno, emocionalno i društveno.

U Bear Care-u novorođenčad se stavljaju u središte nastavnog plana i programa i podstiču se na igru, istraživanje, otkrivanje i vežbanje na načine koji najbolje odgovaraju njihovim individualnim sposobnostima, interesovanjima i veštinama koje su u nastajanju, a sve to uz raspored koji je organizovan da zadovolji njihove individualne potrebe.

Progam Bear Care prepoznaje važnost porodice i prioritizuje svakodnevnu komunikaciju između roditelja i nastavnika. Razvijanje snažne pozitivne veze između novorođenčadi i negovatelja-vaspitača u okviru Bear Care programa, odnosno visoko obučenih odraslih negovatelja koji se brinu o novorođenčadima u programu Bear Care, predstavlja srž programa. Ovaj fokus omogućava novorođenčadima da razvijaju pozitivan i zdrav stav prema okruženju van svog doma.

Toplo, gostoljubivo i negujuće okruženje programa Bear Care za učenje osmišljeno je da drži dete na sigurnom, istovremeno omogućavajući istraživanje i otkrivanje. Prostori i mesta imaju odgovarajuće igračke namenjene za razvoj i nameštaj koji će zadovoljiti potrebe beba koje puze, hodaju i one koje to tek uče. Bear Care deca uvek uče.

PREDŠKOLSKI OSNOVNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Svako dete zaslužuje najbolji mogući početak u životu i podršku koja mu omogućava da ostvari svoj potencijal. Deca se brzo razvijaju u ranim godinama i detetova iskustva između rođenja i pete godine imaju ogroman uticaj na njegove buduće mogućnosti. Maple Bear postavlja visoke standarde kako bi osigurao spremnost dece za osnovnu školu. Maple Bear deci omogućava širok spektar znanja i veština koji pruža pravi temelj za dobar napredak u školi i u životu.

Jezičke kompetencije na engleskom

Do kraja obdaništa za stariji uzrast deca će efikasno komunicirati na engleskom jeziku slušajući i govoreći, dobro će razumeti abecedne simbole, moći će da čitaju jednostavne tekstove na engleskom, moći će da koriste fonične strategije za pristupanje novim rečima, biće sposobni da koriste strategije pisanja prikladne za početnike, i konačno, moći će da koriste medije i da odgovore na njih.

Lični i društveni razvoj

Deca će naučiti da dele, da poštuju druge, da slušaju i da razumeju da ljudi imaju različite talente i funkcije u našem društvu.

Prirodne nauke i Tehnologija

Deca će pokazati radoznalost prema svetu prirode, pokazati znanje o karakteristikama uobičajenih materijala, identifikovati cikluse u prirodi koristeći tehnike posmatranja i sarađivati sa drugima u korišćenju računara u svim aspektima svog učenja.

Kreativna aktivnost

Deca će razumeti boje, oblik i upotrebu medija za izražavanje ideja. Moći će da opišu reakcije na muziku, umetnost, dramu i ples.

Fizičke veštine i briga o sebi

Deca će razviti fizičke veštine (kao što su ravnoteža i fleksibilnost), svest o zdravstvenim i bezbednosnim pravilima, razumevanje deljenja, smenjivanja, saradnje i društveno prihvatljivog ponašanja.

Matematika

Deca će naučiti da rešavaju probleme. Učiće o obrascima u okolini, konceptu broja, poređenjima, skupovima, osnovnim formalnim operacijama (npr. sabiranje i oduzimanje), o 2-D i 3-D objektima, jednostavnim grafikonima, osnovnim merenjima, proceni i osnovnoj verovatnoći.

Razvoj i usvajanje jezika

Deca počinju sa pohađanjem Maple Bear škole sa postojećom osnovom u maternjem jeziku. Učeći svoj prvi jezik deca prolaze kroz nekoliko faza u predvidljivom redosledu: slušanje, razvijanje razumevanja, govor, čitanje i pisanje. Uzastopne faze počinju dok su prethodne faze još uvek u razvoju. Kada Maple Bear deca nauče engleski kao novi jezik, njihov razvoj na engleskom prolazi kroz iste faze i kroz isti redosled kao što je to slučaj sa učenjem njihovog prvog jezika. Istraživanja pokazuju da učenje dva jezika u ranom uzrastu pruža kako lingvističke tako i kognitivne prednosti.

Metodologija uranjanja u jezik koristi se u školama Maple Bear kako bi se razvile kompetencije na engleskom jeziku. To znači da deca uče da slušaju, govore, čitaju i pišu na engleskom jeziku tako što su okruženi razgovorom i nastavom na engleskom jeziku. Deca uče na engleskom jeziku već od prvog dana.

Pismenost, koja uključuje slušanje, govor, čitanje i pisanje, jedan je od najvažnijih ciljeva Maple Bear programa.

OSNOVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

Maple Bear je razvio odličan, praktičan, temeljan i relevantan osnovni plan i program za svako predmetno područje koji je zasnovan na izuzetno uspešnom kanadskom pristupu učenju i podučavanju.
Maple Bear podstiče razvoj osnovnih veština deteta u pismenosti, računanju, prirodnim naukama, tehnologiji, analizi, rešavanju problema, obradi informacija i brojanju. Kritičko mišljenje i kreativno razmišljanje se podstiču kako bi deca mogla biti uspešna u današnjem svetu. Program za osnovnu školu osmišljen je da obrazuje dete u celosti – fizički, intelektualno, emocionalno i društveno.

Maple Bear programi za osnovne i srednje škole zahtevaju da najmanje 50% nastave bude na engleskom jeziku. Preostali deo programa izvodi se na maternjem jeziku. Predmeti koji se predaju na engleskom jeziku uključuju jezičke kompetencije na engleskom jeziku, matematiku i prirodne nauke. Nastava na maternjem jeziku, istoriji, geografiji, fizičkom vaspitanju, likovnom i ostalim predmetima izvodi se na prvom jeziku učenika.

Jezičke kompetencije na engleskom jeziku

U svim razredima, akcenat je na sticanju jezika i pismenosti kroz slušanje, govor, čitanje i pisanje. Učenici uče da čitaju i proizvode širok spektar tekstova, uključujući medije, pisma, imejlove itd., i književne tekstove. Veštine napreduju shodno napretku kroz razrede. Sve učionice moraju podsticati razvijanje pismenosti.

Matematika

Lekcijama u vezi sa smislom brojeva i računanjem, merenjem, geometrijom i smislom za prostor, pravljenjem obrazaca i algebrom, upravljanjem podacima i verovatnoćom pristupa se sve složenije u svakom narednom razredu. Program ističe rešavanje problema, razumevanje koncepata, primenu postupaka i komunikaciju o matematici.

Prirodne nauke

Naučni program ističe istraživanje i upotrebu naučne metode u nastavi prirodnih nauka. U svakom razredu proučavaju se sve složenije teme iz oblasti biologije, fizike, hemije i nauke o životnoj sredini. Naglasak je na eksperimentisanju i primeni, a ne na memorisanju.

PROGRAM ZA SREDNJU ŠKOLU

Maple Bear program za srednju školu odražava trenutna istraživanja u obrazovanju adolescenata. Izazov je u tome da se olakša učenje uz poštovanje jedinstvenih razvojnih faza i osobina mladih adolescenata. Roditelji, nastavnici i rukovodioci škola imaju presudnu ulogu u obrazovanju srednjoškolaca.

Maple Bear program za srednju školu pruža mešavinu predmeta koji se predaju na lokalnom jeziku, a koji su obavezni u zemlji domaćinu i brojnih zvaničnih kurseva iz provincije Manitoba, Kanada, koji se predaju na engleskom ili na francuskom jeziku. Ovo znači da Maple Bear učenik na kraju školovanja dobija lokalnu diplomu, kao i zvanični kanadski sertifikat u kojem je precizirano koji su zvanični kanadski kursevi završeni.

Provincija Manitoba, Kanada i Maple Bear međunarodne škole imaju sporazum koji omogućava Maple Bear-u da ponudi određeni broj zvaničnih kurseva srednje škole u Manitobi za sticanje kredita.

Detalji srednjoškolskog programa prilagođeni su svakoj zemlji domaćinu. Na primer, u nekim zemljama srednja škola obuhvata od 9. do 12. razreda. U drugim zemljama, srednja škola obuhvata od 10. do 12. razreda. U svakom slučaju, Maple Bear radi u skladu sa lokalnim propisima kako bi osmislio srednjoškolski program koji omogućava maturu potrebnu za lokalne koledže i univerzitete, kao i dobru pripremu za prijem na kanadski ili drugi međunarodni univerzitet.

Lokalne kurseve drže lokalno kvalifikovani nastavnici. Zvanične kanadske kurseve drže sertifikovani kanadski nastavnici. Svi nastavnici srednje škole Maple Bear prolaze kroz Maple Bear obuku kako bi se osiguralo da strategije nastave u svim predmetima zadovoljavaju kanadski standard.