Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...
Maple Bear Sofia

Форма за предварително записваване в Частно начално училище (с подготвителна група) Maple Bear Sofia

Настоящата форма е за предварителна информация и не е обвързваща с последващо задължително записване. Данните, които предоставяте във формата ще бъдат обработвани в съотвествие с Европейските Директиви за обработка на лични данни (EC2016/679).

The current form is for preliminary information and is not binding you with mandatory enrolment. The personal data you will provide will be handled according to the European Directives for personal data (EC2016/679).

* required fields

 

 

 

 

Благодарим ви за информацията! Ще се свържем с вас в най-кратки срокове с допълнителна информация! Ако имате въпроси моля да ни се обадите!

Thank you for the information. Will get in touch with you soon with additional details. If you have questions please call us!

Maple Bear Sofia School Team

Contact

Boyana, 38 “Panoramen pyt” Str. 1616 Sofia

Telephone:
+359 899 820 466

contact@sofia.maplebear-cee.com

Opening hours: Mon – Fri 9am – 6pm