fbpx
Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...
Wysoka jakość edukacji dwujęzycznej
Doskonałość Kanadyjskiej edukacji.
Nauka poprzez zgłębianie tematu.

Dlaczego Maple Bear?

W Maple Bear uczniowie stają się: CIEKAWI: Z pasją do wiedzy i nauki. PEWNI SIEBIE: W pełni świadomi swoich zdolności i potencjału. NIEZALEŻNI: Przygotowani do życia własnym życiem i decydowania o swoich ścieżkach i przeznaczeniu. ANALITYCZNI: Zdolni do swobodnego myślenia & kształtowania własnych przekonań. ELASTYCZNI: Zdolni do dostosowania się w świecie, gdzie zmiana jest jedynym stałym elementem programu. KREATYWNI: Zawsze zmotywowani i z entuzjazmem zadający pytanie “co by było gdyby?” PRZYGOTOWANI: Posiadają wiedzę, umiejętności na skalę XXI wieku oraz narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesów na studiach, w pracy i w życiu, zarówno w kraju ojczystym jak i poza jego granicami. GLOBALNI: Dwujęzyczni i świadomi kulturowo otwarci na globalną przyszłość.

Dlaczego wybrać kanadyjską edukację?

Kanadyjski system edukacji konsekwentnie należy do najlepszych na świecie.

W 2018 r. Program Międzynarodowej Oceny Studentów (PISA) umieścił Kanadę na pierwszym miejscu w anglojęzycznym świecie w naukach ścisłych, matematyce i czytaniu. Podobnie jak w 2012 r., 2015 r. I ponownie w 2018 r. Kanada utrzymała się w pierwszej piątce krajów osiągających najlepsze wyniki i przewyższyła wszystkie pozostałe kraje anglojęzyczne we wszystkich trzech ocenach.

Według programu międzynarodowego oceny studentów (PISA) zorganizowanej przez Organizacje Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Kanada konsekwentnie przewyższa w rankingu Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, często z znaczną różnicą.

W rzeczywistości Kanada wyprzedza system w USA i Wielkiej Brytanii, ponieważ OECD ocenia system całego kraju, a nie tylko doskonałe miejsca, które nie są dostępne dla wszystkich ze względu na położenie geograficzne lub koszty. W rozległym kanadyjskim systemie publicznym każde dziecko ma dostęp do wysokiej jakości edukacji.

Kanada przoduje nie tylko w nauce języka angielskiego, ale jest także światowym liderem i pionierem w dziedzinie edukacji dwujęzycznej.

Korzyści edukacji dwujęzycznej

Edukacja dwujęzyczna polega na używaniu dwóch różnych języków w nauczaniu materiału dydaktycznego. W Maple Bear uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów szkolnych w swoim języku ojczystym lub w angielskim, w zależności od przedmiotu i klasy.

W klasie Maple Bear uczniowie nie tylko zapamiętują słownictwo. Jest to kluczowa różnica między programami oferowanymi przez Maple Bear i programami nauczania angielskiego jako drugiego języka w innych szkołach zapewniających, że oferują dwujęzyczną edukację.

Co więcej, w Maple Bear, uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego w przedszkolu w systemie nauczania skupionym na uczniu polegającym na immersji w języku angielskim, opartym na kanadyjskim programie edukacji i najlepszych praktykach.

Istnieją obawy, że nauczanie dzieci dwóch języków na raz wyłącznie je dezorientuje. Na szczęście, zostały przeprowadzonych wiele badań (wiele z nich przez Kanadyjczyków), które wykazują, że edukacja dwujęzyczna nie tylko nie stanowi dla dzieci żadnej przeszkody, lecz jest źródłem korzyści od wieku niemowlęcego aż do starości.

Jakie są zatem plusy edukacji dwujęzycznej? 

Po pierwsze, ma ona ważny wpływ na naukę języka angielskiego, co jest celem wielu z naszych rodziców, wybierających Maple Bear jako szkołę dla swoich dzieci. U młodzieży można również zaobserwować:

  • lepszą koncentrację, umiejętności analityczne oraz zdolność wykonywania wielu czynności jednocześnie;
  • szybszą naukę czytania niż w przypadku młodzieży uczącej się w jednym języku;
  • zwiększone poczucie własnej wartości i własnej tożsamości;
  • umiejętność mieszkania w obcym kraju i nauki innych języków obcych w późniejszym życiu;
  • radość z obcowania z wieloma kulturami, co prowadzi do rozwinięcia globalnej perspektywy.

Wiele badań potwierdziło, że dwujęzyczność rozwija inteligencję i ma znaczący wpływ na mózg, poprawiając umiejętności poznawcze oraz pamięć.

Co różni Maple Bear od szkół międzynarodowych?

Maple Bear działa w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi szkolnictwa, oferując w pełni zdefiniowane miejscowe programy nauczania, oprócz programu kanadyjskiego . To otwiera uczniom Maple Bear wiele nowych opcji: są przygotowani i zdolni do sprawnego poruszania się pomiędzy systemem kanadyjskim oferowanym przez Maple Bear i systemem swojego kraju, a potrafią to robić na dowolnym etapie edukacji podstawowej. W zależności od tego, gdzie chcą studiować, są oni przygotowani do podjęcia studiów zarówno w kraju ojczystym jak i za granicą, ponieważ nie są przywiązani wyłącznie do jednego systemu.

Bear Care opieka nad dziećmi i wczesna edukacja

Wiele szkół Maple Bear oferuje Bear Care, program opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji, który przyjmuje dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy.

Bear Care uznaje, że dziecko jest zdolnym i aktywnym uczniem. Niemowlę nie powinno być „uczone” lekcji i jej treści. Jest ono respektowane jako kompetentny uczeń i zachęcane do zabawy, odkrywania i ćwiczenia na różne sposoby zgodnie z harmonogramem, który jest najlepiej dopasowany do jego lub jej pojawiających się zainteresowań i umiejętności.

Harmonogramy ułożone są tak, by najlepiej odpowiadały potrzebom waszych pociech. Dzień dziecka będzie miał konsekwentną i przewidywalną rutynę, kilka przejść i wiele czasu do powtarzania i ćwiczenia. Programy dla dziecka kultywują „powolną” atmosferę.

Maple Bear zapewnia środowisko do nauki, które sprawi, że dzieci będą się bezpiecznie bawić. Miejsce jest odpowiednio przystosowane dla dzieci raczkujących, chodzących lub prawie chodzących, poprzez odpowiednie dla rozwoju zabawki i wyposażenie.

Maple Bear uznaje znaczenie rodziny. Codzienna komunikacja między rodzicami, a personelem programu zapewnia, że dobro dziecka pozostaje priorytetem.

Jakość jest gwarantowana we wszystkich szkołach Maple Bear.

Szkoły Maple Bear korzystają z naszej znakomitej kadry akademickiej złożonej z kanadyjskich instruktorów, metodyków opracowujących program nauczania oraz personelu do spraw kontroli jakości.

Program Maple Bear to żywy organizm, który jest nieustannie aktualizowany. Posiadamy duże grono doświadczonych nauczycieli i administratorów placówek oświatowych, na których polegamy w tworzeniu nowych programów nauczania, materiałów edukacyjnych, metodologii oraz regulaminów szkolnych. Przeprowadzamy cykliczne ewaluacje uczniów w szkołach w celu określenia poziomu referencyjnego ich wyników.

Maple Bear zapewnia ciągłe szkolenia zawodowe i wsparcie dla swoich nauczycieli. Instruktorzy z Kadry Maple Bear doradzają nauczycielom i przybliżają im najnowsze metody pedagogiczne oraz strategie nauczania. Współpracujemy również z Wydziałem Edukacji Prowincji Manitoby jak również z Uniwersytetem Winnipeg, gdzie nauczyciele Maple Bear mogą uczęszczać na studia magisterskie na kierunku Edukacji.

W każdej szkole Maple Bear przeprowadza się coroczne inspekcje, które obejmują wszystko od sprzętu bezpieczeństwa do wyników osiąganych przez uczniów. Regularnie i w oparciu o doświadczenie kadry instruktorskiej w szkołach weryfikujemy i aktualizujemy nasz program nauczania tak, aby odzwierciedlał najnowsze trendy w dziedzinie edukacji oraz zmiany w lokalnych przepisach i wymogach. Wszystkie szkoły Maple Bear mają czyste budynki i udogodnienia oraz niewielką liczbę uczniów przypadających na jednego naucyciela.

Naszym celem jest zakładanie szkół, które zapewnią znakomite doświadczenie szkolne uczniom obecnego i przyszłych pokoleń.

PROGRAM MAPLE BEAR

FUNDAMENTALNE ZASADY

Nauczanie w Szkole Podstawowej Maple Bear stosuje się do zasad, które przyniosły tak znaczący sukces kanadyjskiej praktyce:

Cele są określone: Nauka jest ukierunkowana na osiągnięcie bardzo konkretnych celów nauczania. To, czego dzieci muszą się nauczyć, jest jasne.

Stosuje się kanadyjskie standardy dotyczące wyników: Cele nauczania są definiowane przez kanadyjskie standardy dotyczące wyników. Od uczniów Maple Bear oczekuje się osiągnięcia podobnych wyników jak od uczniów kanadyjskich.

Program nauczania dla przedmiotów w języku angielskim jest opracowywany w Kanadzie przez kanadyjskich ekspertów.

Stosujemy strategie nauczania w stylu kanadyjskim: Kanadyjskie strategie nauczania promują niezależność uczniów, solidne umiejętności czytania i pisania, zaawansowany poziom myślenia i rozwiązywania problemów.

Korzystamy z zaawansowanego zestawu zasobów edukacyjnych: Materiały edukacyjne obejmują książki, materiały plastyczne, materiały wizualne, nośniki elektroniczne oraz technologie komputerowe.

Ewaluacja nauki uczniów jest oparta na kanadyjskich standardach. We wszystkich przypadkach, program kanadyjski przewyższa wymogi władz lokalnego systemu szkolnictwa podstawowego w każdym kraju.

Bear Care opieka nad dziećmi i wczesna edukacja

Bear Care opieka nad dziećmi i wczesna edukacja to program Maple Bear dla dzieci w wieku od 6 tygodni do 24 miesięcy. Wszystkie dwujęzyczne programy immersyjne Maple Bear są wzorowane na najlepszych praktykach we współczesnej kanadyjskiej edukacji dla dzieci we wczesnym rozwoju, a Bear Care nie jest wyjątkiem. Program Bear Care uznaje, że wszystkie niemowlęta są kompetentnymi uczniami i ma na celu edukowanie ich – fizycznie, poznawczo, emocjonalnie i społecznie. W Bear Care wasze pociechy są umieszczane w centrum programu nauczania i zachęcane do zabawy, odkrywania i ćwiczenia w sposób, który najlepiej pasuje do ich indywidualnych zainteresowań i umiejętności z harmonogramem, który jest przystosowany do ich potrzeb. Program Bear Care uznaje znaczenie rodziny i nadaje priorytet codziennej komunikacji między rodzicami, a nauczycielami. Rozwijanie silnych pozytywnych więzi między niemowlętami, a „wychowawcą” Bear Care, poprzez mocno wyszkolonych opiekunów, którzy opiekują się nimi w programie Bear Care, stanowi sedno tego programu. To skupienie pozwala niemowlętom rozwijać pozytywne i zdrowe postawy wobec otoczenia poza domem. Ciepłe, przyjazne i pielęgnujące środowisko programu Bear Care ma na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, jednocześnie umożliwiać mu eksplorację i zabawę. Miejsce to jest odpowiednio przystosowane dla dzieci raczkujących, chodzących lub prawie chodzących, poprzez odpowiednie dla rozwoju zabawki i wyposażenie. Niemowlęta Bear Care zawsze się uczą.

PODSTAWOWY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO

Każde dziecko zasługuje na jak najlepszy początek w życiu oraz wsparcie, które umożliwi mu pełne wykorzystanie jego potencjału. Dzieci we wczesnych latach życia rozwijają się szybko, a ich doświadczenia pomiędzy narodzinami a piątym rokiem życia mają znaczący wpływ na ich przyszłe możliwości. Maple Bear wysoko ustawia poprzeczkę, aby przygotować dziecko do szkoły podstawowej. Maple Bear daje dzieciom szeroki zasób wiedzy i umiejętności, co stanowi odpowiedni fundament dla osiągnięcia dobrych postępów w szkole i w życiu.

Plastyka w Języku Angielskim

Kończąc ostatni rok Przedszkola, dzieci będą potrafiły skutecznie komunikować się po angielsku poprzez słuchanie i mówienie, będą miały znały alfabet, będą umiały przeczytać proste teksty po angielsku, będą w stanie zastosować strategie foniczne przy nauce nowych słów, będą potrafiły stosować strategie w pisaniu odpowiednie dla początkujących, będą umiały używać mediów i na nie reagować.

Rozwój Osobisty i Społeczny

Dzieci nauczą się dzielić z innymi oraz ich szanować, słuchać i rozumieć, że ludzie mają różne zdolności i funkcje w naszym społeczeństwie.

Nauka i Technologia

Dzieci będą ciekawe wobec świata przyrody, nabędą wiedzę o cechach powszechnie używanych materiałów, będą rozpoznawały cykle następujące w naturze używając technik obserwacji oraz naaucząa się pracować w grupie korzystając z komputera we wszystkich aspektach swojej nauki.

Zajęcia Kreatywne

Dzieci będą rozumiały zastosowanie koloru i kształtu oraz zastosowanie mediów przy wyrażaniu swoich pomysłów. Będą w stanie opisać swoje reakcje na muzykę, sztukę, teatr i taniec.

Umiejętności fizyczne i dobre samopoczucie

Dzieci rozwiną sprawność fizyczną (utrzymanie równowagi i elastyczność), świadomość zdrowia i zasad bezpieczeństwa, zrozumienie dzielenia się i uszanowania swojej kolejności, współpracę oraz społecznie przyjęte zasady postępowania.

Matematyka

Dzieci nauczą się rozwiązywać problemy. Będą zdobywać wiedzę o schematach w naturze, koncepcji liczb, porównaniach, zestawach, podstawowych działaniach formalnych (np. dodawania i odejmowanie), obiektach dwu- i trójwymiarowych, prostej grafice, podstawowych pomiarach, szacowaniu i podstawowych zasadach prawdopodobieństwa.

Nauka i rozwój języka

Dzieci rozpoczynają naukę w Szkole Maple Bear z pewnymi podstawami sowjego języka ojczystego. Podczas nauki pierwszego języka, dzieci przechodzą przez kilka etapów w przewidywalnej kolejności: słuchanie, rozwój rozumienia, mówienie, czytanie i pisanie. Kolejne etapy zaczynają się, gdy poprzednie etapy wciąż się rozwijają. Kiedy dzieci w Maple Bear uczą się angielskiego jako nowego języka, ich rozwój w tym języku przechodzi przez te same etapy w tej samej kolejności jak w przypadku pierwszego języka. Badania wykazują, że nauka dwóch języków we wczesnym etapie życia przynosi zarówno korzyści językowe jak i poznawcze. W szkołach Maple Bear stosuje się metodę immersji w celu rozwinięcia znajomości języka angielskiego. To oznacza, że dzieci uczą się słuchać, czytać i pisać po angielsku, poprzez zanurzenie ich w rozmowie i nauczaniu po angielsku. Dzieci uczą się po angielsku od pierwszego dnia. Piśmienność, obejmująca słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, jest jednym z najważniejszych celów programu Maple Bear.

PODSTAWOWY PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ & ŚREDNIEJ

W Maple Bear opracowano znakomity, praktyczny, dokładny i odpowiedni program nauczania szkoły podstawowej w ramach każdego przedmiotu w oparciu o niezwykle udane kanadyjskie podejście do nauki i nauczania. Maple Bear promuje rozwój podstawowych umiejętności dziecka w zakresie piśmienności, umiejętności liczenia, nauk ścisłych i przyrodniczych, technologii, umiejętności analitycznych, rozwiązywania problemów, przetwarzania informacji i informatyki. Promujemy i wspieramy umiejętności krytycznego i twórczego myślenia tak, aby dzieci mogły osiągnąć sukces we współczesnym świecie. Program Szkoły Podstawowej został stworzony z myślą o kompleksowym rozwoju dziecka – fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym oraz społecznym. Programy Szkoły Podstawowej i Średniej Maple Bear zakładają nauczanie w języku angielskim przynajmniej w 50%. Pozostała część programu jest realizowana w języku ojczystym kraju. Przedmioty nauczane po angielsku to język angielski, matematyka oraz nauki ścisłe i przyrodnicze. Przedmioty nauczane w języku ojczystym kraju ucznia to historia, geografia, wychowanie fizyczne, plastyka oraz pozostałe przedmioty.

Język angielski

We wszystkich klasach kładzie się nacisk na naukę języka poprzez na słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.Uczniowie uczą się czytać i tworzyć różnorodne teksty, włącznie z tesktami medialnymy i tekstami profesjonalnymi (listami, e-mailami, etc.). Poziom zaawansowania wzrasta wraz z przechodzeniem do wyższej klasy. Wszystkie klasy muszą zapewniać otoczenie sprzyjające nauce czytania, pisania, mówienia i rozumienia.

Matematyka

Tematy związane ze zmysłem matematycznym, numeracją, pomiarami, geometrią i zmysłem przestrzennym, schematami i algebrą, zarządzaniem danymi i prawdopodobieństwem są rozwijane ze wzrastającym stopniem złożoności w każdej kolejnej klasie. Program kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów, rozumienie konceptów, zastosowanie procedur i komunikacji w matematyce.

Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

Program nauk ścisłych przyrodniczych kładzie nacisk na umiejętność dociekania i zastosowania metodologii naukowej na lekcjach. W każdej kolejnej klasie dzieci uczą się coraz bardziej skomplikowanych tematów z dziedziny biologii, fizyki, chemii i nauki o przyrodzie. Kładziemy na przeprowadzanie eksperymentów i zastosowanie wiedzy, a nie uczeniu się na pamięć.

PROGRAM SZKOŁY ŚREDNIEJ

Program Szkoły Średniej Maple Bear jest odzwierciedleniem najnowszych badań w dziedzinie nauczania młodzieży. Wyzwanie polega na ułatwieniu przyswajania wiedzy z uwzględnieniem etapów rozwoju i specyfiki młodzieży. Rodzice, nauczyciele oraz kadra kierownicza szkoły odgrywa kluczową rolę w edukacji uczniów w okresie Szkoły Średniej.

Program Szkoły Średniej Maple Bear stanowi połączenie lokalnie wymaganych przedmiotów nauczanych w lokalnym języku oraz oficjalnych kursów z kanadyjskiej Prowincji Manitoby nauczanych w języku angielskim lub francuskim. To oznacza, że uczeń Maple Bear kończy szkołę nie tylko z lokalnym świadectwem, ale również z oficjalnym kanadyjskim świadectwem, na którym określa się, które oficjalne kanadyjskie kursy ukończył.

Kanadyjska Prowincja Manitoby oraz Globalne Szkoły Maple Bear zawarły umowę, pozwalającą Maple Bear na oferowanie określonej ilości kursów z listy oficjalnych kursów Szkół Średnich Manitoby na zaliczenie.

Szczegóły programu szkoły średniej są dostosowane do każdego kraju, w którym jest on realizowany. Na przykład, w Polsce szkoła średnia obejmuje klasy 9-12. W innych krajach, szkoła średnia obejmuje klasy 10-12. W każdym wypadku, Maple Bear kieruje się lokalnymi przepisami, aby opracować program szkoły średniej, zapewniający dostanie się do lokalnych szkół wyższych i na nniwersytety jak również uniwersytety kanadyjskich i międzynarodowych.

Wykwalifikowani miejscowi nauczyciele uczą przedmiotów wymaganuch przez polski system edukacji. Oficjalne kursy kanadyjskie są przeprowadzane przez certyfikowanych nauczycieli kanadyjskich. Wszyscy nauczyciele Szkoły Średniej Maple Bear są szkoleni tak, aby strategie nauczania wszystkich przedmiotów spełniały wymogi standardów kanadyjskich.