Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...

Deklaracja misji i wizji

W Maple Bear Global Schools wierzymy, że nic nie jest ważniejsze niż edukacja naszych dzieci. Misją Maple Bear jest dostarczenie skoncentrowanego na uczniach systemu nauczania w bezpiecznym i stymulującym środowisku, który przygotuje uczniów do osiągnięcia sukcesu na poziomie policealnym i wzbudzi pasję do uczenia się przez całe życie. Wizją Maple Bear jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej w oparciu o kanadyjską filozofię i najlepsze praktyki, które spełniają oczekiwania rodziców i są zgodne z lokalnymi przepisami edukacyjnymi. Szkoły Maple Bear oferują pełne kanadyjskie programy wykorzystujące metodologię i programy nauczania opracowane przez naszych własnych ekspertów od podstaw dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Główna siedziba Maple Bear Global Schools Ltd znajduje się w Vancouver w Kanadzie.