fbpx
Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...
Maple Bear Sofia

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ В ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ MAPLE BEAR SOFIA

PRIVATE SCHOOL MAPLE BEAR SOFIA PRE-ENROLMENT FORM

Настоящият формуляр е за предварителна информация и не е обвързваща с последващо задължително записване. Данните, които предоставяте във формуляра ще бъдат обработвани в съответствие с Европейските Директиви за обработка на лични данни (EC2016/679).

The current form is for preliminary information and is not binding you with mandatory enrolment. The personal data you will provide will be handled according to the European Directives for personal data (EC2016/679).

* required fields

 

 

 

 

Благодарим ви за информацията! Ще се свържем с вас в най-кратки срокове с допълнителна информация! Ако имате въпроси моля да ни се обадите!

Thank you for the information. Will get in touch with you soon with additional details. If you have questions please call us!

Maple Bear Sofia School Team

Contact

Boyana, 38 “Panoramen pyt” Str.
1616 Sofia

Telephone:
+359 888 377 070

9 Vitoshki Kambani Str.
1766 Sofia

Telephone:
+359 883 700 069

admission@sofia.maplebear-cee.com

Opening hours: Mon – Fri 9am – 6pm