fbpx
Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...
Maple Bear Sofia Kindergarten

ФОРМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ В Maple Bear Sofia Vitosha

Настоящата форма е за предварителна информация и не е обвързваща с последващо задължително записване. Данните, които предоставяте във формата ще бъдат обработвани в съотвествие с Европейските Директиви за обработка на лични данни (EC2016/679).

The current form is for preliminary information and is not binding you with mandatory enrolment. The personal data you will provide will be handled according to the European Directives for personal data (EC2016/679).

* required fields
  • Информация за детето/ Child details:

  • Информация за Родител/ Попечител/ Information about the Parent/ Guardian:

 

 

 

 

Благодарим ви за информацията! Ще се свържем с вас в най-кратки срокове с допълнителна информация! Ако имате въпроси моля да ни се обадите!

Thank you for the information. Will get in touch with you soon with additional details. If you have questions please call us!

Maple Bear Sofia Kindergarten Team

Contact

info@sofia.maplebear-cee.com

Opening hours: Mon – Fri 9am – 6pm