fbpx
Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...
Quality bilingual education
Excellence in Canadian education
Learning through exploration

Защо Maple Bear?

В Maple Bear учениците стават:

ЛЮБОЗНАТЕЛНИ: Изпълнени със стремеж към знания и учене.

УВЕРЕНИ: Дълбоко осъзнават своите таланти и потенциал.

НЕЗАВИСИМИ: Готови да водят собствен живот и да избират собствените си пътеки и съдба.

АНАЛИТИЧНИ: Могат да мислят свободно и да формират собствените си убеждения.

ГЪВКАВИ: Адаптират се в свят, в който промяната е единствената константа.

КРЕАТИВНИ: Винаги мотивирани и ентусиазирани да питат „какво би станало, ако?“

ПОДГОТВЕНИ: Развиват знания и умения, необходими за постигане на успех през 21ви век и справяне с бързо променящия се свят, в родината си или извън нея.

ГЛОБАЛНИ: Владеещи два езика и културно подготвени да посрещнат глобалното бъдеще.

Защо да изберете канадско образование?

Образователната система на Канада се нарежда сред най-добрите в света.

Последните резултати от Международната програма за оценка на учениците (PISA) oт 2018г, публикувани в края на 2019г. за пореден път класират Канада #1 в англоезичния свят в областите на науката, математиката и грамотността. Както през 2012, 2015 и през 2018 Канада заема челни позиции в Топ 5 на световно ниво, задминавайки всички анлгоезични страни по света по всичките три оценки.

Според Международната програма за оценка на учениците (PISA), разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Канада измества САЩ и Обединеното кралство със значителни маржове.

Канада измества САЩ и Обединеното кралство, защото ОИСР измерва системата на цялата страна, а не само в училища с върхови постижения, които не са достъпни за всички поради географското местоположение или учебните такси. В обширната обществена система в Канада всяко дете разполага с достъп до висококачествено образование.

Канада води не само в изучаването на английски език, но е световен лидер и пионер в двуезичното образование.

Ползи от двуезичното образование

Двуезичното образование е използването на два различни езика в учебните занятия с академично съдържание. В Maple Bear учениците изучават всички академични предмети на родния си език или на английски, в зависимост от предмета и класа.

Учениците не просто запомнят лексиката в класната стая на Maple Bear. Това е ключова разлика между програмите, предлагани в Maple Bear и ESL обучението, предлагано в други училища, които твърдят, че предлагат двуезично образование.

Освен това, в Maple Bear, учениците започват да изучават английски в предучилищна възраст, като използват метода на „пълно потапяне в езика“ базирани на канадската образователна педагогика и най-добрите световни практики.

Съществуват опасения, че преподаването на децата на два езика едновременно само ги обърква.За щастие, има много изследвания – голяма част от които се провеждат от канадците – които показват, че без да затруднява децата, двуезичното образование може да донесе ползи от ранно детство до дълбока старост.

Какви са ползите от двуезичното образование за младите учащи се?

Като начало, това е много добре за развитието на английския език, цел на много от нашите родители, които са избрали Maple Bear за своите деца. Децата също така показват, че имат:

  • по-добра концентрация, аналитични умения и възможности да изпълняват няколко задачи едновременно;
  • научават се да четат по-рано от учениците изучаващи само един език;
  • имат повишено чувство за самооценка и идентичност;
  • имат възможност да живеят в чужбина и да изучават други чужди езици по-късно в живота;
  • наслаждават се на повече от една култура, което води до глобална перспектива.

Многобройни проучвания потвърждават, че билингвизмът всъщност прави човек по-умен, тъй като има дълбоко въздействие върху мозъка, подобрявайки когнитивните умения и изостряйки паметта.

Какво различава Maple Bear от международните училища?

Maple Bear отговаря на местните разпоредби за образование, предлагайки напълно адаптирани местни учебни програми в допълнение към канадската програма. Това е и причината учениците на Maple Bear да имат много повече образователни възможности: те са подготвени и способни да сменят лесно канадската система, предлагана от Maple Bear и системата на родната им страна и могат да го направят по всяко.  Те също така са подготвени за влизане в университет в родината си или в чужбина и не са обвързани само с една образователна система.

Bear Care: Ранно развитие и обучение за най-малките

Голяма част от училищата Maple Bear предлагат и Bear Care, програма за грижа за бебета и ранно обучение, която приема деца на възраст от 6 седмици до 24 месеца.

Bear Care разпознава детето в бебешка възраст, като способен и активен учащ се. При децата на тази възраст не е необходимо да се преподават уроци или съдържание. Детето бива насърчавано да изследва, играе, открива и практикува по начини и по график, които най-добре отговарят на неговите възникващи способности, интереси и умения и нужди.

Програмата е подредена така, че да отговаря най-добре на нуждите на бебето. Денят на бебето ще своите последователни и предсказуеми навици, няколко прехода и много време за повторение и практика. Детските програми създават необвързана с бързина динамика и атмосфера.

Maple Bear осигурява безопастна среда за бебето, като същевременно позволява процесите на изследване и откриване. Пространствата разполагат с подходящи за развитие играчки и обзавеждане, от които имат нужда лазещите и прохождащи деца.

Maple Bear отдава голямо значение на семейството за развитието на детето. Ежедневната комуникация между родителите и учителите по програмата гарантира, че благосъстоянието на детето остава приоритет.

Качественото обучение във всички училища Maple Bear е гарантирано.

Maple Bear училищата по света имат възможността да работят с нашия академичен състав от канадски преподаватели, експерти, които съставят учебната програма и екип, който следи за осигуряване на качеството във всички училища.

Програмата Maple Bear е „жива“ учебна програма, която постоянно се обновява и обогатява. Разполагаме с голям факултет от опитни учители и образователни експерти, които разработват нова програма, нови учебни материали, методологии и училищни политики. Maple Bear извършва периодична оценка на учениците в училищата, за да сравни представянето им.

Maple Bear осигурява непрекъснато професионално обучение и подкрепа за учителите, които са в основата на успеха на учащите се. Обучителите от академичния екип на Maple Bear наставляват учителите и ги запознават с най-новите педагогически стратегии за обучение. Партньорствата ни с Министерството на образованието на провинция Манитоба, както и с Университета на Уинипег, дават възможност на нашите учители да участват в курсове за Магистър в областта на образованието.

Всяко училище Maple Bear преминава ежегодна инспекция, която обхваща всичко – от оборудване за безопасност до работа в класната стая. На регулярна основа и базирано на опита от обучението на персонала в училищата, преглеждаме и актуализираме нашата учебна програма, за да отрази най-новите постижения в сферата на образованието и промените в местните разпоредби и изисквания. Всички училища Maple Bear осигуряват сигурна и стимулираща среда за децата и ниско съотношение учащи се/учители.

Нашата цел е да създадем качествени училища, които ще предоставят отлично образование и опит за учениците за поколения напред.

ПРОГРАМАТА НА MAPLE BEAR

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ

Кое прави канадския образователен модел толкова успешен?
Класическите образователни системи залагат на директното преподаване на факти и методи – модел, който все повече губи актуалност в ерата на безпрецедентен достъп до знания и информация. Канада е сред първите държави, в които образователната система еволюира от носител на знания към институция, която асистира самия процес на учене. Фокусът е върху развиване на комплексни качества и умения като критично мислене, креативност, умение за работа в екип, дигитална и техническа грамотност. Моделът не изключва конвенционалните предмети в училище. Напротив – допълва ги с идеята да възпита адаптивни и любознателни личности в условията на постоянни социални, икономически и технологични промени на 21-ви век.

Резултатите са точно определени: Ученето е насочено към постигане на много специфични резултати от обучението.  Целите на обучение на децата са ясни.

Прилагат се канадските стандарти за представяне на ученика: Канадските стандарти за представяне на ученика определят резултатите от обучението. От учениците в Maple Bear се очаква да постигнат нива на ефективност, релевантни за канадците.

Разработването на учебните програми по предмети изучавани на английски език се извършва в Канада от канадски експерти.

Прилагат се канадски стратегии за преподаване: Канадските стратегии за преподаване насърчават независимостта на учениците, развиват отлична грамотност, критично мислене и стимулират решаване на проблеми.

Разработен е специален набор от учебни ресурси: Учебните ресурси включват книги, манипулативни материали, визуални материали, електронни медии и компютърни технологии.

Оценяването на обучението на учениците се основава на канадските стандарти: Канадската образователна система надхвърля изискванията на местните изисквания за начално образование.

Bear Care грижа за детето и ранно обучение

Bear Care грижа за детето и ранно обучение е програма за грижа за бебета от 6 седмици до 24 месеца. Програмата създава грижлива, топла, и приветлива среда за децата, гарантирайки тяхната безопасност докато опознават и изследват света около тях.

ПРЕДУЧИЛИЩНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Всяко дете заслужава най-добрия възможен старт в живота и подкрепа, които ще му позволяват даДецата се развиват бързо в ранните си години и опитът, през който преминава детето между раждането и петгодишната възраст оказват голямо влияние върху бъдещите му възможности. Maple Bear поставя високи стандарти, за да гарантира готовност на децата за началното училище. Maple Bear предоставя на децата широка гама от знания и умения, които осигуряват правилната основа за постигане на добър напредък в училище и в живота.

Английски език

След завършване на предучилищно образование децата ще могат ефективно да общуват на английски език, като слушат и водят разговор, ще разполагат с добро разбиране на азбучните символи, ще могат да четат основен текст на английски език, ще са в състояние да използват звукови стратегии, за да образуват нови думи, ще могат да разпознават различните писмени форми на езика и не на последно място ще са в състояние да използват медии.

Личностно и социално развитие

Децата ще се научат да споделят, да уважават другите хора, да изслушват и да разбират, че хората имат различни дарби и функции в обществото ни.

Наука и техника

Децата ще демонстрират любознателност към природния свят, ще проявяват познания за характеристиките на различни видове материали, ще могат да идентифицират цикли в природата, като използват свързани с наблюдение похвати и да работят с други хора, като ползват компютър във всички аспекти на обучението си.

Изкуства

Децата ще разпознават цветовете, формите и ще използват медиите, за да изразяват идеи. Те ще могат да описват реакции по отношение на музика, изкуство, драма и танци.

Физически умения и благосъстояние

Децата ще развият физически умения (например: равновесие и гъвкавост), ще се запознаят с правила за безопасност и здраве, ще развият усещане за споделяне, редуване, оказване на сътрудничество и социално приемливо поведение.

Математика

Те ще научат да разпознават модели в околната среда, редица понятия, сравнения, поредици, основни операции (например събиране и изваждане), обекти 2-D и 3-D, прости графики, основни измервания, преценка и основни принципи за вероятност.

Езиково развитие и усвояване

Децата постъпват в училище Maple Bear с основни познания по родния си език. При изучаване на родния си език децата преминават през няколко етапа в предсказуем порядък: слушане, разбиране, речеви умения, четене и писане. Етапите на развитие се надграждат за постигане на дългосрочно затвърдени знания. Когато децата в Maple Bear изучават английски език като нов за тях език, те преминават през същите етапи в същата последователност, както и при изучаването на родния им език. Изследванията показват, че изучаването на два език в ранна възраст предлага, както лингвистични, така и когнитивни преимущества.

В училищата Maple Bear се прилага метода на „пълното потапяне“ в езика за развитие на уменията по английски език. Това означава, че децата се научават да слушат, да говорят, да четат и да пишат на английски език с провеждане на разговори и ръководене на английски език. Децата не учат английски, те се обучават на английски език от първия ден на обучението си.

Грамотността, която включва слушане, говорене, четене и писане, е една от най-важните цели на програмата на Maple Bear.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Maple Bear притежава разработен и утвърден учебен план за основно образование за всеки учебен предмет, който се основава на успешния канадски подход за образование базирано на опит, практически занимания, развиване на критичното мислене и желанието за личностно развитие чрез четене и търсене и анализиране на информация. Maple Bear насърчава развитието на основните умения на децата по грамотност, поощрява и насърчава познанието по аритметика, естествени науки, технологии, анализ, решаване на задачи, обработка на информация и изчисления, свързани с критично и креативно мислене. Умения, под общото название „Уменията на 21ви век“, които децата следва да усвоят, за да постигат успехи и да се адаптират в съвременния бързопроменящ се свят. Програмата за основно образование е разработена, за да развива цялостно детето – физически, интелектуално, емоционално и социално.

Програмите за основно и средно образование на Maple Bear изискват минимум 50% обучение на английски език. Останалата част от програмата се провежда на родния език. Преподаваните на английски език предмети включват английски език, математика и естествени науки. Обучението по български език, история, география и други специфични за България предмети се провежда на родния език на учениците.

Английски език

Във всички класове се фокусира върху придобиване на езикови и свързани с грамотност познания посредством слушане, говорене, четене и писане. Учениците се научават да четат и съставят широк обхват от текстове, в това число медийни, комуникационни (писма, имейли, които предват информация) и литературни. Нивото на сложност нараства с напредване на съответния клас. Всички класни стаи са с насърчаваща ограмотяването среда.

Математика

Темите за развитие на усет към числата и измерването, геометрията и пространствените отношения, логиката и алгебрата, управлението на данни и вероятностите са разработени с увеличаваща се сложност на всяко ниво. Програмата е насочена към решаването на задачи, разбиране на понятия, прилагане на процедури и математическа логика.

Естествени науки

Програмата за естествени науки насърчава любознателността и използването на научния метод в свързаните с естествени науки учебни часове. На всяко следващо ниво се изучават все по-сложни теми от сферите на биологията, физиката, химията и свързаните с околната среда науки. Фокусира се повече към експериментиране и прилагане, отколкото към запомняне.

ПРОГРАМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата за средно образование на Maple Bear отразява текущите изследвания в сферата на обучение на подрастващите и отговаря на предизвикателството да улесни изучавания материал, отразявайки степените на развитие на подрастващите и техните интереси.

Програмата за средно образование на Maple Bear предоставя съчетание от местно изисквани предмети, преподавани на местния език и редица официални курсове от Провинция Манитоба, Канада, провеждани на английски или френски език.

Детайлите за програмата за средно образование се разработват конкретно за всяка страна. Например, в някои страни средното училище включва класове 9-12. В други страни средното училище включва класове 10-12. Във всички случаи, Maple Bear работи съобразно местното законодателство за разработване на програма за средно образование, която предоставя продължаване на образованието в местни колежи и университети, както и стабилна подготовка за постъпване в канадски или други международни университети.

Местната и канадската програма се водят от местни квалифицирани преподаватели.Всички преподаватели в училищата Maple Bear преминават през обучение от канадския академичния екип на Maple Bear, за да се гарантира използването на канадските стратегии и стандарти по всички предмети.