Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В Maple Bear Централна и Източна Европа се ангажираме да предоставяме на нашите клиенти изключително обслужване. Тъй като предоставянето на тази услуга включва събиране, използване и разкриване на част от личната информация за нашите клиенти, защитата на тяхната лична информация е един от най-високите ни приоритети.

Целта на тази Политика за поверителност е да ви информира за обработката на вашите лични данни, която може да бъде извършена от Maple Bear Central and Eastern Europe Ltd (наричана по-долу „Maple Bear CEE“), чрез нейния уебсайт www.maplebear-cee.com (наричан по-долу „Уебсайтът“).

Maple Bear CEE е наясно колко важна е поверителността за потребителите на уебсайта, като винаги спазва установеното в европейските разпоредби за защита на данните и чрез тази Политика за поверителност обясняваме по ясен и прост начин как събираме и обработваме вашите лични данни.

Информацията за клиентите на Maple Bear CEE е поверителна и няма да бъде разкривана на трети страни. Когато обработва тази информация, Maple Bear CEE се придържа към Общия регламент за защита на данните (GDPR), Закона за личните данни, закона за поверителност, сигурност и други закони, свързани със защитата на данните, надлежната проверка и добрата обработка на данните. Съгласно Закона за защита на данните от 1998 г., Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR), одобрен от Европейския парламент на 14 април 2016 г., и свързаните с него закони, ние имаме законово задължение да защитаваме личната информация, която събираме от вас.

Вашите лични данни включват информация като:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Име на вашето дете, пол, дата на раждане
 • Други събрани данни, които могат пряко или косвено да ви идентифицират.

 

Ако актуализираме Политиката за поверителност, ще ви информираме за нейната промяна чрез известие на уебсайта. Във всеки случай е важно да се запознаете с тази Политика за поверителност.

Maple Bear CEE отговаря за обработката на Вашите лични данни на Уебсайта е Maple Bear CEE Ltd със седалище 1606 София, България, ул. Григор Пърличев 2А и данъчен идентификационен номер BG205203526.

Ако имате въпроси относно обработката на лични данни, можете да се свържете с нас на: info@maplebear-cee.com или чрез формата за контакт на адрес: www.maplebear-cee.com

Събиране и цел на данните

Обработката на лични данни се основава на лично съгласие на регистрирано лице, лично назначение, кандидат за назначаване на работа или друго отношение. Личните данни могат да бъдат обработвани за внедряване, развитие и проследяване на взаимоотношения с клиенти или бизнес, обслужване на клиенти и свързани комуникации, за обработка на заявленията за работа, които получаваме, и за изпращане на бюлетини. Освен това събираме аналитична информация от посетителите на нашите уебсайтове. Информацията, която трябва да се съхранява в регистъра, се получава от самото лице.

В Maple Bear CEE обработваме личните ви данни за различни цели и на различни правни основания в зависимост от това как взаимодействате с нас:

 1. Да ви изпращаме търговски съобщения, промоции, продукти или услуги от Maple Bear CEE от която и да е от нашите бизнес вертикали чрез електронни средства и ако изрично сте съгласни с това по време на вашата регистрация на нашия уебсайт. Личната информация, която ще се събира: име и фамилия, телефонен номер, имейл, държава.
 2. Обработвайте и управлявайте договарянето на образователни услуги чрез нашата франчайз верига. Докато попълвате „формуляра за контакт“, ние ще използваме вашите данни за контакт, за да се свържем с вас и да ви изпратим необходимата информация, както и да започнем контакт с вас, за да започнете да обсъждате вашия проект Maple Bear и да станете франчайзополучател на Maple Bear. Въз основа на въведената от вас информация можем да ви предоставим информацията, необходима за започване на комуникацията. Личната информация, която ще се събира: име и фамилия, телефонен номер, имейл, държава.
 3. В случай, че сте поискали да получите нашия „формуляр за контакт“, ние ще обработим вашите данни, за да можем да се свържем с вас и да ви изпратим (по имейл, телефон или други незабавни съобщения като WhatsApp, Viber, Messaging) търговската информация които сте поискали във връзка със структурата и работата на франчайз системата на Maple Bear CEE. В основата на лечението ще бъде съгласието, което сте ни дали при попълване на самия формуляр и искане на информацията. Личната информация, която ще се събира: име и фамилия, телефонен номер, имейл, държава.
 4. Ако поискате информация за работата на нашия уебсайт, нашите услуги, направите запитвания или поискате да изпратим допълнителна информация (чрез нашата форма „Изпращане на заявка“ в секцията „Контакт“), ние ще обработим вашите лични данни, за да разрешим вашите съмнения и да ви изпрати необходимата информация. Всичко това ще бъде легитимирано с ваше собствено съгласие, когато поискате посочената информация чрез различните комуникационни канали с Maple Bear CEE. Личната информация, която ще се събира: име и фамилия, телефонен номер, имейл, държава.

5.Ако сте подали заявлението си да бъдете част от нашия екип, ние ще обработваме лични данни за управление на вашата кандидатура въз основа на вашето собствено съгласие при подаване на заявлението. Личната информация, която ще се събира: име и фамилия, телефонен номер, имейл, държава.

 1. В случай, че сте попълнили формуляра и сте изпратили заявката си да бъдете част от нашите доставчици, чрез секцията чрез попълване на детайли, ние ще третираме вашите данни, за да управляваме посоченото искане въз основа на вашето собствено съгласие при изпращане на заявлението. Личната информация, която ще се събира: име и фамилия, телефонен номер, имейл, държава.
 2. В случай, че се интересувате да запишете детето си в някоя от детските градини или училища Maple Bear, ние ще съберем следната информация:

За вашето дете: Име, Фамилия, Текуща детска градина/училище, Дата на раждане, желана година на влизане, Ниво на английски

Лична информация за родителя: титла, име и фамилия, телефонен номер, имейл.

Ние ще обработваме вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на данните и поверителност. Нуждаем се от определени лични данни, за да продължим с процеса на кандидатстване и за двете училища, детска градина. Информацията ще се споделя само с училището/детската градина на Maple Bear, част от мрежата на Maple Bear, към която искате да кандидатствате.

 

Какви данни от мен обработва Maple Bea CEE?

По технически причини трябва да събираме и съхраняваме определени данни, когато влизате в нашия уебсайт. Ние използваме тези данни за техническо управление на нашите уебсайтове.

Ние събираме и съхраняваме следните данни, когато влизате в нашия уебсайт:

 • дата и продължителност на вашето посещение
 • уебсайтовете, които сте посетили
 • данни, идентифициращи браузъра и типа на операционната система, която използвате
 • подробности за уебсайта, който сте посетили, преди да посетите нашия уебсайт (когато е налице)

В допълнение, допълнителни данни се събират с помощта на регистрационен файл, който е автоматичен запис на всички или избрани дейности в компютърна система. Това означава, че данните се съхраняват автоматично в регистрационни файлове на нашите сървъри всеки път, когато влезете в някой от нашите уебсайтове и всеки път, когато отворите файл на някой от нашите уебсайтове.

Ние също така обработваме лични данни, които доброволно споделяте с нас като част от договор, анкета, при обработката на вашата заявка или регистрацията ви, или когато влизате.

 

Прехвърляне на лични данни в чужбина.

Моля, имайте предвид, че информацията, събрана от Maple Bear CEE, ще се съхранява в Европейския съюз, който може да има различни закони за защита на данните от държавата, в която живеете. Вие се съгласявате с нашето съхраняване и обработване на тази информация в Европейския съюз, като инсталирате и използвате Услуги на Maple Bear CEE. Ако използвате нашите услуги на Maple Bear CEE от страна, различна от държавата, в която се намират нашите сървъри, комуникацията ви с нас може да доведе до прехвърляне на вашите лични данни през международните граници.

Maple Bear CEE си запазва правото да споделя данните, които ни предавате, с нашите франчайзополучатели или регионални франчайзодатели по целия свят. Въпреки това, ние го споделяме само ако това е необходимо, за да обработим вашите данни по предназначение, за да ви служим най-добре.

Необходима информация и точност

Информираме ви, че полетата, отбелязани със звездичка в различните формуляри за събиране на данни, са задължителни и необходими за обработка на вашата заявка, така че ако не ги предоставите, Maple Bear CEE може да не е в състояние да се погрижи за това.

В момента на попълване на формуляра, предоставящ исканите данни, вие гарантирате автентичността, точността и достоверността на цялата информация, която предоставяте, като се ангажирате да поддържате данните актуализирани, така че те винаги да отговарят на вашата реална ситуация. Вие ще носите единствено отговорност за неверни или неточни твърдения и за щетите, които те могат да причинят на Maple Bear CEE.

Колко дълго Maple Bear CEE съхранява вашите лични данни?

Ние ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, описани в точка „Събиране и цели на данни“ от настоящата Политика за поверителност или ако сте ни предоставили съгласието си за специфично третиране, ако не го оттеглите то.

Ако сте ни изпратили вашата кандидатура за заемане на позиция в нашия екип, Maple Bear CEE ще запази вашите лични данни, за да управлява вашата кандидатура за офертата за работа, за която сте се регистрирали, и да ви вземе предвид при бъдещи процеси на подбор, които може да бъдат инициирани в рамките на една година от момента, в който сте ни изпратили заявката си.

След като връзката ви с Maple Bear CEE приключи, ние може да съхраняваме някои от вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се съобразим със законовите или регулаторните задължения, на които подлежи Maple Bear CEE, както и за изпълнение на всякакви отговорности.

Какви са правата Ви по отношение на личните Ви данни?

Можете да упражните правата на достъп, коригиране, изтриване, противопоставяне, ограничаване на третирането и преносимост на вашите данни, като пишете на Maple Bear CEE на пощенския адрес, посочен в първия раздел, или като изпратите имейл до info@maplebear-cee.com като посочите вашето име и фамилия.

По същия начин можете да оттеглите съгласието, което сте ни дали, като следвате процедурата, установена във всяко от търговските съобщения, които получавате, или като се свържете с нас чрез имейл или пощенски адрес, посочени в предходния параграф. Оттеглянето на даденото съгласие няма да засегне използването, което можете да използвате на уебсайта, или законността на третиранията, базирани на съгласието преди неговото оттегляне.

Във всеки случай имате право да подадете жалба до Агенцията за защита на данните на ЕС чрез нейния уебсайт https://edps.europa.eu/_en

Бисквитки

Maple Bear CEE използва бисквитки на своя уебсайт. Бисквитката може да бъде валидна както за една сесия, така и за по-дълъг период. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява на устройството на потребителя, когато посещава уеб сайт в уеб браузър. Уебсайтът Maple Bear CEE използва бисквитки заедно с бисквитки на трети страни, за да подобри и персонализира изживяването на услугата, да събира информация за потребители, посетители и най-популярното съдържание. Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като промените настройките за сигурност на вашия браузър. Въпреки това, цялата функционалност на уебсайта може да не е възможна без използването на бисквитки.

Повечето браузъри са настроени да приемат бисквитки. Но ако предпочитате това, можете да нулирате браузъра си, за да ви уведомява всеки път, когато получите бисквитка, или дори да откажете да приемете бисквитки. Все пак трябва да сте наясно, че някои раздели на нашия сайт няма да могат да се разглеждат нормално, ако сте настроили браузъра си да отхвърля бисквитки.

Как защитаваме сигурността на вашите лични данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки, съгласно индустриалните стандарти.

Предаването на вашите лични данни се извършва с помощта на отлични алгоритми за криптиране и се съхранява на защитени сървъри, като същевременно се гарантира излишък на данните.

Въпреки предприетите мерки за защита на вашите лични данни, ние ви предупреждаваме, че предаването на информация чрез Интернет, като цяло, или чрез други публични мрежи, не е напълно сигурно, съществува риск данните да бъдат видени и използвани от трети партии. неупълномощени страни. Не можем да носим отговорност за такива уязвимости в системи, които са извън нашия контрол.

 

Сайтове на трети страни

Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове и функции на трети страни. Тази Политика не обхваща практиките за поверителност на такива трети страни. Тези трети страни имат свои собствени политики за поверителност и ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за техните уебсайтове, функции или политики. Моля, прочетете техните политики за поверителност, преди да им предоставите каквито и да било данни.

 

Връзки

Този уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други сайтове. Ние насърчаваме нашите потребители да са наясно, когато напускат нашия сайт и да четат декларациите за поверителност на всеки уеб сайт, който събира лична информация. Тази декларация за поверителност се отнася единствено за информация, събрана от този уебсайт.