fbpx
Maple Bear Global Schools Ltd.

loading please wait...

POLITIKA E PRIVATËSISË

Në Maple Bear në Evropën Qendrore dhe Lindore, ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë klientëve tanë shërbime të jashtëzakonshme. Duke qenë se ofrimi i këtij shërbimi përfshin mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e disa informacioneve personale për klientët tanë, mbrojtja e informacionit të tyre personal është një nga prioritetet tona më të larta.

Qëllimi i kësaj Politike të Privatësisë është t’ju informojë në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale që mund të kryhet nga Maple Bear Central and Eastern Europe Ltd (në tekstin e mëtejmë “Maple Bear CEE”), përmes faqes së saj të internetit www.maplebear-cee.com (në tekstin e mëtejmë “Uebfaqja”).

Maple Bear CEE është i vetëdijshëm se sa e rëndësishme është privatësia për përdoruesit e faqes në internet, duke respektuar gjithmonë atë që përcaktohet në rregulloret evropiane për mbrojtjen e të dhënave dhe nëpërmjet kësaj Politike të Privatësisë ne shpjegojmë në mënyrë të qartë dhe të thjeshtë se si mbledhim dhe përpunojmë personalisht të dhëna.

Informacioni i klientit i Maple Bear CEE është konfidencial dhe nuk do t’u zbulohet palëve të treta. Kur përpunon këtë informacion, Maple Bear CEE i përmbahet Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), Aktit të të Dhënave Personale, ligjit për privatësinë, sigurinë dhe legjislacione të tjera që lidhen me mbrojtjen e të dhënave, kujdesin e duhur dhe përpunimin e mirë të të dhënave. Sipas Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave 1998, Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) e miratuar nga Parlamenti i BE-së më 14 prill 2016 dhe ligjeve përkatëse, ne kemi një detyrë ligjore të mbrojmë informacionin personal që mbledhim nga ju.

Të dhënat tuaja personale përfshijnë informacione të tilla si:

 • Emri
 • Adresë
 • Numër telefoni
 • Data e lindjes
 • Adresa e emailit
 • Emri i fëmijës suaj, gjinia, data e lindjes
 • Të dhëna të tjera të mbledhura që mund t’ju identifikojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi.

 

Nëse përditësojmë Politikën e Privatësisë, do t’ju informojmë për modifikimin e saj nëpërmjet një njoftimi në faqen e internetit. Në çdo rast, është e rëndësishme që të konsultoheni shpesh me këtë Politikë të Privatësisë.

Maple Bear CEE është përgjegjëse për përpunimin e të dhënave tuaja personale në faqen e internetit është Maple Bear CEE Ltd me seli në 1606 Sofje, Bullgari, 2A Grigor Parlichev Str dhe Numri i Identifikimit Tatimor BG205203526.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, mund të na kontaktoni në: info@maplebear-cee.com ose përmes formularit të kontaktit në: www.maplebear-cee.com

Mbledhja dhe qëllimi i të dhënave

Përpunimi i të dhënave personale bazohet në pëlqimin personal të një personi të regjistruar, detyrën personale, kandidatin për rekrutim ose marrëdhënie të tjera përkatëse. Të dhënat personale mund të përpunohen për të zbatuar, zhvilluar dhe gjurmuar marrëdhëniet me klientët ose biznesin, shërbimin ndaj klientit dhe komunikimet përkatëse, për të përpunuar aplikacionet për punë që marrim dhe për të dërguar buletinet. Përveç kësaj, ne mbledhim informacion analitik nga vizitorët në faqet tona të internetit. Informacioni që do të ruhet në regjistër merret nga vetë personi.

Në Maple Bear CEE ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme dhe mbi baza të ndryshme ligjore në varësi të mënyrës se si ndërveproni me ne:

 1. Për t’ju dërguar komunikime komerciale, promovime, produkte ose shërbime nga Maple Bear CEE nga cilido prej vertikaleve tona të biznesit nëpërmjet mjeteve elektronike dhe nëse shprehimisht pranoni këtë gjatë regjistrimit tuaj në faqen tonë të internetit. Të dhënat personale që do të mblidhen: Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email, Shteti.
 2. Përpunoni dhe menaxhoni kontraktimin e shërbimeve arsimore përmes zinxhirit tonë të ekskluzivitetit. Gjatë paraqitjes në “Formulari i kontaktit” ne do të përdorim të dhënat tuaja të kontaktit për t’ju kontaktuar dhe për t’ju dërguar informacionin e nevojshëm si dhe për të filluar kontaktin me ju për të filluar diskutimin e projektit tuaj Maple Bear dhe për t’u bërë një ekskluzivitet i Maple Bear. Bazuar në informacionin tuaj të dhënë, ne mund t’ju ofrojmë informacionin e nevojshëm për të filluar komunikimin. Të dhënat personale që do të mblidhen: Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email, Shteti.

3.Në rast se keni kërkuar të merrni “formularin tonë të kontaktit”, ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja për të qenë në gjendje t’ju kontaktojmë dhe t’ju dërgojmë (me email, telefon ose mesazhe të tjera të çastit si WhatsApp, Viber, Mesazhe) informacionin tregtar që ju keni kërkuar në lidhje me strukturën dhe funksionimin e sistemit të ekskluzivitetit të Maple Bear CEE. Baza e trajtimit do të jetë pëlqimi që na keni dhënë kur plotësoni vetë formularin dhe kërkoni informacionin. Të dhënat personale që do të mblidhen: Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email, Shteti.

 1. Nëse kërkoni informacion në lidhje me funksionimin e faqes sonë të internetit, shërbimet tona, bëni pyetje ose na kërkoni të dërgojmë informacion shtesë (përmes formularit tonë “Dërgo Kërkesën” në seksionin “Kontakti”), ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale për të zgjidhur dyshon dhe ju dërgon informacionin e kërkuar. E gjithë kjo do të legjitimohet me pëlqimin tuaj kur kërkoni informacionin e përmendur përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit me Maple Bear CEE. Të dhënat personale që do të mblidhen: Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email, Shteti.

5.Nëse keni dorëzuar aplikimin tuaj për të qenë pjesë e ekipit tonë, ne do të përpunojmë të dhënat personale për menaxhimin e aplikacionit tuaj bazuar në pëlqimin tuaj gjatë dorëzimit të aplikacionit. Të dhënat personale që do të mblidhen: Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email, Shteti.

6.Në rast se keni plotësuar formularin dhe keni dërguar kërkesën tuaj për të qenë pjesë e furnitorëve tanë, përmes seksionit duke plotësuar detajet, ne do t’i trajtojmë të dhënat tuaja për të menaxhuar kërkesën në fjalë bazuar në pëlqimin tuaj gjatë dërgimit të aplikacionit. Të dhënat personale që do të mblidhen: Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email, Shteti.

 1. Në rast se jeni të interesuar të regjistroni fëmijën tuaj në një nga kopshtet ose shkollat ​​e Maple Bear, ne do të mbledhim informacionin e mëposhtëm:

Për fëmijën tuaj: Emri, Mbiemri, Kopshti/Shkolla aktuale, Data e lindjes, viti i kërkuar i hyrjes, Niveli i anglishtes

Të dhënat personale për prindin: Titulli, Emri dhe Mbiemri, Numri i telefonit, Email.

Ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë. Na duhen të dhëna të caktuara personale për të vazhduar procesin e aplikimit për të dyja shkollat, kopshtin e fëmijëve. Informacioni do të ndahet vetëm me shkollën/kopshtin Maple Bear, pjesë e rrjetit të Maple Bear ku dëshironi të aplikoni.

 

Çfarë të dhënash nga unë përpunon Maple Bea CEE?

Për arsye teknike, ne duhet të mbledhim dhe ruajmë të dhëna të caktuara kur ju hyni në faqen tonë të internetit. Ne i përdorim këto të dhëna për të menaxhuar teknikisht faqet tona të internetit.

Ne mbledhim dhe ruajmë të dhënat e mëposhtme kur ju hyni në faqen tonë të internetit:

 • data dhe kohëzgjatja e vizitës suaj
 • faqet e internetit që keni vizituar
 • të dhënat që identifikojnë shfletuesin dhe llojin e sistemit operativ që përdorni
 • detajet e faqes së internetit që keni vizituar përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit (kur është e disponueshme)

Përveç kësaj, të dhëna të mëtejshme mblidhen duke përdorur një skedar log, që është një regjistrim automatik i të gjitha ose aktiviteteve të zgjedhura në një sistem kompjuterik. Kjo do të thotë që të dhënat ruhen automatikisht në skedarët e regjistrave në serverët tanë sa herë që hyni në një nga faqet tona të internetit dhe sa herë që hapni një skedar në një nga faqet tona të internetit.

Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale që ju i ndani vullnetarisht me ne si pjesë e një kontrate, një sondazhi, në përpunimin e kërkesës suaj, ose regjistrimin tuaj, ose kur hyni.

Transferimi i të dhënave personale jashtë vendit.

Ju lutemi vini re se informacioni i mbledhur nga Maple Bear CEE do të ruhet në Bashkimin Evropian, i cili mund të ketë ligje të ndryshme për mbrojtjen e të dhënave nga vendi ku banoni. Ju pranoni ruajtjen dhe përpunimin tonë të këtij informacioni në Bashkimin Evropian duke instaluar dhe përdorur Shërbimet e Maple Bear CEE. Nëse përdorni shërbimet tona Maple Bear CEE nga një vend i ndryshëm nga vendi ku ndodhen serverët tanë, komunikimet tuaja me ne mund të rezultojnë në transferimin e të dhënave tuaja personale përtej kufijve ndërkombëtarë.

Maple Bear CEE rezervon të drejtën të ndajë të dhënat që ju na transmetoni me franshizuesit tanë ose franshizuesit rajonalë në të gjithë botën. Megjithatë, ne e ndajmë atë vetëm nëse kjo është e nevojshme për të përpunuar të dhënat tuaja për qëllimin e synuar, në mënyrë që t’ju shërbejë sa më mirë.

Informacioni dhe saktësia e nevojshme

Ju informojmë se fushat e shënuara me një yll në formularët e ndryshëm të mbledhjes së të dhënave janë të detyrueshme dhe të nevojshme për të përpunuar kërkesën tuaj, kështu që nëse nuk i jepni ato, Maple Bear CEE mund të mos jetë në gjendje ta ndjekë atë.

Në momentin e plotësimit të formularit që ofron të dhënat e kërkuara, ju garantoni vërtetësinë, saktësinë dhe vërtetësinë e të gjithë informacionit që jepni, duke u angazhuar t’i mbani të dhënat të përditësuara në mënyrë që ato t’i përgjigjen, gjithmonë, situatës tuaj reale. Ju do të jeni vetëm përgjegjës për deklaratat e rreme ose të pasakta dhe për dëmet që ato mund t’i shkaktojnë Maple Bear CEE.

Sa kohë i ruan Maple Bear CEE të dhënat tuaja personale?

Ne do t’i mbajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e përshkruara në pikën “Mbledhja dhe qëllimet e të dhënave” të kësaj Politike të Privatësisë ose nëse ju na keni dhënë pëlqimin tuaj për një trajtim specifik nëse nuk e revokon atë.

Nëse na keni dërguar aplikacionin tuaj për të zënë një pozicion në ekipin tonë, Maple Bear CEE do të ruajë të dhënat tuaja personale për të menaxhuar aplikimin tuaj për ofertën e punës për të cilën jeni regjistruar dhe për t’ju marrë parasysh në proceset e ardhshme të përzgjedhjes që mund të nisin brenda një viti nga momenti kur na dërguat kërkesën tuaj.

Pasi marrëdhënia juaj me Maple Bear CEE të ketë përfunduar, ne mund të mbajmë disa nga të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur detyrimet ligjore ose rregullatore të cilave u nënshtrohet Maple Bear CEE, si dhe për të përmbushur çdo përgjegjësi që rrjedh nga trajtimin e tij.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale?

Ju mund të ushtroni të drejtat e aksesit, korrigjimit, fshirjes, kundërshtimit, kufizimit të trajtimit dhe transportueshmërisë së të dhënave tuaja duke i shkruar Maple Bear CEE në adresën postare të treguar në seksionin e parë, ose duke dërguar një email te info@maplebear-cee.com duke treguar emrin dhe mbiemrin tuaj.

Po kështu, ju mund të revokoni pëlqimin që na keni dhënë duke ndjekur procedurën e vendosur në secilin prej komunikimeve tregtare që merrni ose duke komunikuar me ne përmes emailit ose adresës postare të treguar në paragrafin e mëparshëm. Tërheqja e pëlqimit të dhënë nuk do të ndikojë në përdorimin që ju mund të bëni të faqes në internet, ose ligjshmërinë e trajtimeve të bazuara në pëlqimin përpara tërheqjes së tij.

Në çdo rast, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë Agjencisë së BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave përmes faqes së saj të internetit https://edps.europa.eu/_en

Biskota

Maple Bear CEE përdor cookie në faqen e saj të internetit. Kuki mund të jetë i vlefshëm ose për një seancë të vetme ose për një periudhë më të gjatë. Një cookie është një skedar i vogël teksti që ruhet në pajisjen e një përdoruesi kur viziton një faqe interneti në një shfletues uebi. Uebsajti i Maple Bear CEE përdor skedarë skedarë së bashku me skedarë të palëve të treta për të përmirësuar dhe personalizuar përvojën e shërbimit, për të mbledhur informacione rreth përdoruesve, vizitorëve dhe përmbajtjes më të njohur. Mund të parandaloni ruajtjen e skedarëve të personalizimit duke ndryshuar cilësimet e sigurisë së shfletuesit tuaj. Megjithatë, i gjithë funksionaliteti i faqes në internet mund të mos jetë i mundur pa përdorimin e cookies.

Shumica e shfletuesve janë caktuar të pranojnë cookie. Por nëse e preferoni këtë, mund të rivendosni shfletuesin tuaj ose t’ju njoftojë sa herë që merrni një skedar ose madje të refuzoni të pranoni skedarë skedarësh. Megjithatë, duhet të jeni të vetëdijshëm se disa seksione të faqes sonë nuk do të mund të shihen normalisht nëse e keni vendosur shfletuesin tuaj që të refuzojë skedarët e personalizimit.

Si mbrojmë sigurinë e të dhënave tuaja personale

Ne jemi të përkushtuar për të garantuar sigurinë e të dhënave personale duke zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative, sipas standardeve të industrisë.

Transmetimi i të dhënave tuaja personale bëhet duke përdorur algoritme të shkëlqyera enkriptimi dhe ruhet në serverë të sigurt, duke siguruar njëkohësisht tepricë të të dhënave.

Pavarësisht masave të marra për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, ne ju paralajmërojmë se transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit, në përgjithësi, ose nëpërmjet rrjeteve të tjera publike, nuk është plotësisht i sigurt, ekziston rreziku që të dhënat të shihen dhe përdoren nga të tretët. partive. palët e paautorizuara. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për dobësi të tilla në sisteme që janë jashtë kontrollit tonë.

 

Faqet e palëve të treta

Faqja jonë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit dhe veçoritë e palëve të treta. Kjo politikë nuk mbulon praktikat e privatësisë së këtyre palëve të treta. Këto palë të treta kanë politikat e tyre të privatësisë dhe ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi ose detyrim për faqet e internetit, veçoritë ose politikat e tyre. Ju lutemi lexoni politikat e tyre të privatësisë përpara se t’u dërgoni atyre ndonjë të dhënë.

 

Lidhjet

Kjo faqe interneti mund të përmbajë lidhje me sajte të tjera. Ju lutemi, kini parasysh se ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë së faqeve të tilla të tjera. Ne i inkurajojmë përdoruesit tanë që të jenë të vetëdijshëm kur largohen nga faqja jonë dhe të lexojnë deklaratat e privatësisë së çdo faqe interneti që mbledh informacion personal të identifikueshëm. Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur nga kjo faqe interneti.